froth, great passion, fury, rage

listen to the pronunciation of froth, great passion, fury, rage
İngilizce - Türkçe

froth, great passion, fury, rage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

foam
{f} köpürtmek
foam
köpürmek
foam
köpük

Kahvemi üstünde bol köpüklü severim. - I like my coffee with lots of foam on the top.

Tom uyku tulumunun altına bir köpük paspas koydu. - Tom put a foam mat under his sleeping bag.

foam
{i} sünger
foam
köpüklenmek
foam
{f} köpür

Kuduz köpeklerin genellikle ağzı köpürür. - Rabid dogs usually foam at the mouth.

foam
foamy köpüklü
foam
foam rubber sünger
foam
foam at the mouth ağzı köpürmek
foam
köpürerek akmak
foam
çok öfkelenmek
foam
küplere binmek
foam
(Tekstil) 1. köpük 2. köpürmek
foam
(Tıp) Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi
İngilizce - İngilizce
{n} foam
froth, great passion, fury, rage