from the baroque period in visual art and music

listen to the pronunciation of from the baroque period in visual art and music
İngilizce - Türkçe

from the baroque period in visual art and music teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

baroque
barok

O, sessiz müziği tercih ediyor - örneğin barok. - She prefers quiet music - the baroque, for example.

baroque
barok tarzında
baroque
aşırı süslü
baroque
çok süslü
baroque
bu usluba ait
baroque
(isim) barok
baroque
şatafatlı
İngilizce - İngilizce
baroque
from the baroque period in visual art and music

  Heceleme

  from the ba·roque pe·ri·od in vi·su·al art and mu·sic

  Türkçe nasıl söylenir

  fırm dhi bırōk pîriıd în vîjıwıl ärt ınd myuzîk

  Telaffuz

  /fərm ᴛʜē bərˈōk ˈpərēəd ən ˈvəᴢʜəwəl ˈärt ənd ˈmyo͞ozək/ /fɜrm ðiː bɜrˈoʊk ˈpɪriːəd ɪn ˈvɪʒəwəl ˈɑːrt ənd ˈmjuːzɪk/

  Günün kelimesi

  lavaliere