fringing groove

listen to the pronunciation of fringing groove
İngilizce - Türkçe
(Askeri) KESİNTİ KANALI: Sevk çemberlerinin namlu içindeki seyri esnasında bıraktığı metali toplamak için, bu çemberin üzerinde bulunan girintili kısım. Metalin bu şekilde toplanması ile sevk çemberinin gerisinde bir saçak meydana gelmesi önlenmiş, böylece, merminin isabet derecesi ve menzili arttırılmış olur. Ayrıca bakınız: "groove"
(Askeri) kesinti kanalı
fringing groove