frightened, rubbed, worn by rubbing

listen to the pronunciation of frightened, rubbed, worn by rubbing
İngilizce - Türkçe

frightened, rubbed, worn by rubbing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

frayed
{f} yıpran

Bu uzatma kablosu bana tehlikeli gibi görüyor. Nereden yıprandığını görüyor musun? - That extension cord looks dangerous to me. You see where it's frayed there?

Onun ceketinin manşetleri kötü yıpranmış. - The cuffs of his suit jacket are badly frayed.

frayed
yıpranmış
İngilizce - İngilizce
{a} frayed
frightened, rubbed, worn by rubbing