freewill

listen to the pronunciation of freewill
İngilizce - Türkçe
elindelik
kendiliğinden yapılan
gönüllü
özgür irade
hür irade
ihtiyar
voluntary
gönüllü

Şirket insanların gönüllü olarak istifa etmeleri için yalvardı. - The company appealed for people to take voluntary resignation.

ENERGY STAR, işletmelerin ve bireylerin tasarruf yapmasına ve üstün enerji verimliliği ile iklimimizi korumasına yardımcı olan bir ABD Çevre Koruma Ajansı gönüllü programıdır. - ENERGY STAR is a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) voluntary program that helps businesses and individuals save money and protect our climate through superior energy efficiency.

voluntary
{s} isteyerek yapılan
voluntary
{s} fahri
voluntary
{i} isteyerek yapılan şey
voluntary
{i} istemli hareket
voluntary
(Kanun) karşılıksız
voluntary
kendiliğinden yapılan
voluntary
ihtiyar
voluntary
isteğe bağlı

Bağışlar isteğe bağlıdır. - Donations are voluntary.

voluntary
istençli
voluntary
(Kanun) ivazsız
voluntary
iradi
voluntary
{s} kasıtlı
voluntary
kilisede ayin başlamadan önce veya bittikten sonra org solosu
voluntary
(Tıp) İradi, ihtiyari, istemli gönüllü
voluntary
hür
voluntary
ihtiyari hareket
freewill