fors

listen to the pronunciation of fors
Türkçe - İngilizce
personal flag
(Tıp) force
(Askeri) pennant
(Askeri) flag
streamer
personal flag; power, influence
(Konuşma Dili) power, influence
fors major
(Kanun) force major
fors majör
(Ticaret) act-of-god
fors majör
(Ticaret) act of god
fors majör
force majeure
İngilizce - İngilizce
FOcal Reducer/low dispersion Spectrograph
Federal Office of Road Safety
The Federal Office of Road Safety, Commonwealth Department of Transport and Regional Development
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Kuvvet, güç, nüfuz; devlet başkanları ile yüksek rütbeli bazı subayların arabalarına çekilen özel bayrak
Söz geçirirlik, saygınlık
Gidon
Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin arabalarına çekilen üç veya dört köşeli bayrak
Bir makamı veya kurumu simgeleyen bayrak
Gösterişlilik
İngilizce - Türkçe
(Mitoloji) Tesadüf tanrıçası
fors