formal discussion and debate of all sides of an issue

listen to the pronunciation of formal discussion and debate of all sides of an issue
İngilizce - İngilizce
deliberations
formal discussion and debate of all sides of an issue

  Heceleme

  for·mal dis·cus·sion and de·bate of all sides of an is·sue

  Türkçe nasıl söylenir

  fôrmıl dîskʌşın ınd dıbeyt ıv ôl saydz ıv ın îşu

  Telaffuz

  /ˈfôrməl dəˈskəsʜən ənd dəˈbāt əv ˈôl ˈsīdz əv ən ˈəsʜo͞o/ /ˈfɔːrməl dɪˈskʌʃən ənd dəˈbeɪt əv ˈɔːl ˈsaɪdz əv ən ˈɪʃuː/

  Günün kelimesi

  recto