forcible indoctrination into a new set of attitudes and beliefs

listen to the pronunciation of forcible indoctrination into a new set of attitudes and beliefs
İngilizce - Türkçe

forcible indoctrination into a new set of attitudes and beliefs teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

brainwashing
beynini yıka
brainwashing
{i} beyin yıkama

Bazı insanlar reklamın bir beyin yıkama biçimi olduğunu düşünüyorlar. - Some people think that advertising is a form of brainwashing.

Medyanın yaptığı şey beyin yıkamadan başka bir şey değildir. - What the media does is nothing but brainwashing.

brainwashing
(isim) beyin yıkama
İngilizce - İngilizce
brainwashing
forcible indoctrination into a new set of attitudes and beliefs

  Heceleme

  for·ci·ble in·doc·tri·na·tion in·to a new SET of attitudes and beliefs

  Türkçe nasıl söylenir

  fôrsıbıl îndäktrıneyşın întı ı nyu set ıv ätıtudz ınd bîlifs

  Telaffuz

  /ˈfôrsəbəl ənˌdäktrəˈnāsʜən əntə ə ˈnyo͞o ˈset əv ˈatəˌto͞odz ənd bəˈlēfs/ /ˈfɔːrsəbəl ɪnˌdɑːktrəˈneɪʃən ɪntə ə ˈnjuː ˈsɛt əv ˈætəˌtuːdz ənd bɪˈliːfs/

  Günün kelimesi

  decant