for technical reasons

listen to the pronunciation of for technical reasons
İngilizce - İngilizce
for reasons which involve the operation of something
for technical reasons

  Heceleme

  for tech·ni·cal reasons

  Türkçe nasıl söylenir

  fôr teknîkıl rizınz

  Telaffuz

  /ˈfôr ˈteknəkəl ˈrēzənz/ /ˈfɔːr ˈtɛknɪkəl ˈriːzənz/

  Günün kelimesi

  rara avis