for reasons unknown and not worth speculating on

listen to the pronunciation of for reasons unknown and not worth speculating on
İngilizce - İngilizce
for XYZ reasons
for reasons unknown and not worth speculating on

  Heceleme

  for reasons un·known and not Worth spe·cu·lat·ing on

  Türkçe nasıl söylenir

  fôr rizınz ınnōn ınd nät wırth spekyıleytîng ôn

  Telaffuz

  /ˈfôr ˈrēzənz ənˈnōn ənd ˈnät ˈwərᴛʜ ˈspekyəˌlātəɴɢ ˈôn/ /ˈfɔːr ˈriːzənz ənˈnoʊn ənd ˈnɑːt ˈwɜrθ ˈspɛkjəˌleɪtɪŋ ˈɔːn/

  Günün kelimesi

  hendiadys