for laughs, in jest, in a joking manner

listen to the pronunciation of for laughs, in jest, in a joking manner
İngilizce - Türkçe

for laughs, in jest, in a joking manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

as a joke
şaka olarak

Bu bir şaka olarak yapılmıştı. - This was meant as a joke.

O benim sözlerimi bir şaka olarak kabul etti. - She took my words as a joke.

İngilizce - İngilizce
as a joke
for laughs, in jest, in a joking manner