fond of, having strong feelings of affection

listen to the pronunciation of fond of, having strong feelings of affection
İngilizce - Türkçe

fond of, having strong feelings of affection teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in love
aşık olmuş

Ona aşık olmuş gibi görünüyordu. - She seemed to be in love with him.

Tüm kızlar Tom'a âşık olmuş gibi görünüyor. - All the girls seem to have fallen in love with Tom.

in love
gönül çekmek
in love
başı dumanlı
in love
sevdalı
in love
Âşık olmuş, âşık. "He iş in love with her."
in love
tutulmuş
İngilizce - İngilizce
in love
fond of, having strong feelings of affection