flame of a blowtorch

listen to the pronunciation of flame of a blowtorch
İngilizce - İngilizce
blowing flame
flame of a blowtorch

  Heceleme

  flame of a blow·torch

  Türkçe nasıl söylenir

  fleym ıv ı blōtôrç

  Telaffuz

  /ˈflām əv ə ˈblōˌtôrʧ/ /ˈfleɪm əv ə ˈbloʊˌtɔːrʧ/