five o'clock

listen to the pronunciation of five o'clock
İngilizce - Türkçe

five o'clock teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

five
{i} beş

Buraya taşındığımızdan beri beş yıl geçti. - It is five years since we moved here.

Bir, üç ve beş tek sayılardır. - One, three, and five are odd numbers.

five
beşi

Beşimizin arasında, en fazla dil konuşabilen kişi kesinlikle odur. - Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.

On doları beşimizin arasında bölüştük. - We divided ten dollars among the five of us.

five
iskambilde beşli
five
beş parmak denilen deniz hayvanı
five
{i} beş, beş rakamı (5, V)
five
spor beş kişilik takım
five
beş sayısı iskambil beşli
five
beş rakamı

Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı! - When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence!

five
beş kat

Senin şehrin nüfusu benim kasabanınkinin yaklaşık beş katı kadar büyüktür. - The population of your city is about five times as large as that of my town.

Kitaplarını beş kategoriye ayırdı. - He grouped his books into five categories.

five
(isim) beş
five
fivefingers beşparmakotu
five
five and dime tuhafiye mağazası
five
{i} isk. beşli. five-and-ten-cent store/ten-cent store/dime store/five-and-ten ucuz eşya satılan mağaza
İngilizce - İngilizce
The start of the sixth hour of the day in both the 12-hour and the 24-hour clock; 5: 00
five

See you at five.

five o'clock