firmly loyal or constant; unswerving

listen to the pronunciation of firmly loyal or constant; unswerving
İngilizce - Türkçe

firmly loyal or constant; unswerving teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

steadfast
{s} kararlı

Anne itiraf etmeyi kararlılıkla reddetti. - Anne steadfastly refused to confess.

steadfast
{s} sebatlı
steadfast
sadık

O prensiplerine sadık kaldı. - He remained steadfast to his principles.

steadfast
dönmez
steadfast
{s} değişmez
steadfast
{s} sadakatli, sadık
steadfast
{s} sarsılmaz
steadfast
{s} ısrarlı
steadfast
{s} sözünden dönmeyen
steadfast
{s} sabit, değişmeyen
steadfast
metin/sabit/sadık
steadfast
{s} sabit
İngilizce - İngilizce
steadfast
firmly loyal or constant; unswerving