finely cut into narrow segments, usually pertaining to leaves

listen to the pronunciation of finely cut into narrow segments, usually pertaining to leaves
İngilizce - Türkçe

finely cut into narrow segments, usually pertaining to leaves teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dissected
parçalara ayır

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

dissected
parçalara ayrılmış
dissected
parçalara ayır(mak)
İngilizce - İngilizce
dissected
finely cut into narrow segments, usually pertaining to leaves