filtered tachometer output

listen to the pronunciation of filtered tachometer output
İngilizce - Türkçe
(Otomotiv) filtreli takometre çıkışı
filtered tachometer output