film müziği

listen to the pronunciation of film müziği
Türkçe - İngilizce
soundtrack

What's your favorite movie soundtrack? - En sevdiğin film müziği ne?

Music is the soundtrack of your life. - Müzik, senin hayatının film müziğidir.

theme song
film müzik
soundtrack
Türkçe - Türkçe
Filmin görüntülerine eşlik etmek amacıyla özel olarak bestelenmiş veya hazırlanmış müzik
soundtrack
film müziği