feeling no fear

listen to the pronunciation of feeling no fear
İngilizce - Türkçe

feeling no fear teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bravery
{i} yiğitlik
bravery
babayiğitlik
bravery
alplık
bravery
kahramanlık

Kahramanlık büyük bir erdemdir. - Bravery is a great virtue.

Eski insanlar kahramanlık hikayelerini anlatmaktan hoşlanmışlar. - Ancient people liked to tell stories of bravery.

bravery
{i} görkem
bravery
{i} mertlik
bravery
{i} cesaret

Cesareti, övgüye değer. - His bravery is worthy of praise.

Cesaretinden dolayı ona güvenim vardı. - Because of his bravery, I had confidence in him.

bravery
{i} ihtişam
bravery
kahramanhk
fearlessness
{i} cesaret
fearlessness
{i} korkusuzluk

Korkusuzluk dışında korkacak bir şey yok. - There is nothing to fear but fearlessness.

İngilizce - İngilizce
fearlessness
bravery
feeling no fear