feasibility assessment; field artillery

listen to the pronunciation of feasibility assessment; field artillery
İngilizce - Türkçe
(Askeri) uygulanabilirlik değerlendirmesi; sahra topçusu
feasibility assessment; field artillery