fanatiklik

listen to the pronunciation of fanatiklik
Türkçe - İngilizce
zeal
fanaticism, bigotry
fanaticism
radicalism
extremism
bigotry
fanatik
zealot
fanatik
bigoted
fanatik
fanatic

Are you a religious fanatic? - Dindar bir fanatik misiniz?

She was very fanatical about religion. - O, din hakkında çok fanatikti.

fanatik
fanatically
fanatik
{s} roaring
fanatik
{i} energumen
fanatik
{i} rooter
fanatik
{s} fanatical

She was very fanatical about religion. - O, din hakkında çok fanatikti.

They are fanatical in their beliefs. - Onlar inançlarında fanatik.

fanatik
red hot
fanatik
{i} devotee
fanatik
redhot
fanatik
rabid
fanatik
fanatic, bigoted, zealot
Türkçe - Türkçe

fanatiklik teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FANATİK
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir dinin veya mezhebin çok aşırı taraftarı olan
fanatik
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
fanatik
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz: "Kendine fanatik tutkunluk duyan insana göre, dünyanın ekseni kendisidir."- H. Taner
fanatiklik