fallout area

listen to the pronunciation of fallout area
İngilizce - Türkçe
(Askeri) SERPİNTİ SAHASI: Radyoaktif maddelerin yayılmış olduğu saha veya hava vaziyetine göre, radyoaktif maddelerin yayılması muhtemel saha
(Askeri) serpinti sahası
area of military significant fallout
(Askeri) ASKERİ ÖNEMDE SERPİNTİ BÖLGESİ: Askeri birliklerin normal görevlerini yerine getirmelerini etkileyecek radyoaktif serpinti bölgesi
fallout area