faithfully, devotedly, loyally

listen to the pronunciation of faithfully, devotedly, loyally
İngilizce - Türkçe
sadakatle, özveriyle, sadakatle
faithfully, loyally
sadakatle, sadakatle
İngilizce - İngilizce

faithfully, devotedly, loyally teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

faithfully, loyally
allegiantly
faithfully, devotedly, loyally