f. taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet

listen to the pronunciation of f. taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) KÜFE
f. taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet

    Heceleme

    f. ta·ze dal·lar·dan ve·ya ka·mış·tan ö·rül·müş, de·rin ve çe·şit·li boy·da ka·ba se·pet

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    gynarchy