f. seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. kavga, gürültü. şamata

listen to the pronunciation of f. seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. kavga, gürültü. şamata
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) HENGÂME
f. seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. kavga, gürültü. şamata

    Heceleme

    f. ses·le·rin bir·bi·ri·ne ka·rış·ma·sın·dan çı·kan gü·rül·tü. kav·ga, gü·rül·tü. şa·ma·ta

    Günün kelimesi

    dexterous