extemporary

listen to the pronunciation of extemporary
İngilizce - Türkçe
doğaçtan yapılan
evvelce düşünülüp hazırlanmamış
hazırlıksız
{s} anında yapılan
İngilizce - İngilizce
extemporary