expressed in more words than are necessary

listen to the pronunciation of expressed in more words than are necessary
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
periphrastic
expressed in more words than are necessary

  Heceleme

  expressed in more words than are nec·es·sa·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  îksprest în môr wırdz dhın ır nesıseri

  Telaffuz

  /əkˈsprest ən ˈmôr ˈwərdz ᴛʜən ər ˈnesəˌserē/ /ɪkˈsprɛst ɪn ˈmɔːr ˈwɜrdz ðən ɜr ˈnɛsəˌsɛriː/

  Günün kelimesi

  pariah