exciting by touching lightly so as to cause laughter or twitching movements

listen to the pronunciation of exciting by touching lightly so as to cause laughter or twitching movements
İngilizce - Türkçe

exciting by touching lightly so as to cause laughter or twitching movements teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tickling
(isim) gıdıklama
tingling
(Tıp) Belli bir deri bölgesinde duyulan aıma veya yanma ile belirgin his
tickling
gıdıklayarak
tingling
karıncalanmak
tickling
{f} gıdıkla

Tom Mary'den onu gıdıklamaktan vazgeçmesini istedi. - Tom asked Mary to stop tickling him.

tickling
{i} gıdıklanan
titillating
{f} gıdıkla
titillating
{i} gıdıklayan
tingling
karıncalanma
titillating
gıdıklayarak
tickling
{i} gıdıklama

Tom Mary'den onu gıdıklamaktan vazgeçmesini istedi. - Tom asked Mary to stop tickling him.

tickling
(Tıp) Gıcık
İngilizce - İngilizce
tingling
titillating
tickling
exciting by touching lightly so as to cause laughter or twitching movements

  Heceleme

  ex·ci·ting by touch·ing light·ly so as to cause laugh·ter or twitching movements

  Türkçe nasıl söylenir

  îksaytîng bay tʌçîng laytli sō äz tı kôz läftır ır twîçîng muvmınts

  Telaffuz

  /əkˈsītəɴɢ ˈbī ˈtəʧəɴɢ ˈlītlē ˈsō ˈaz tə ˈkôz ˈlaftər ər ˈtwəʧəɴɢ ˈmo͞ovmənts/ /ɪkˈsaɪtɪŋ ˈbaɪ ˈtʌʧɪŋ ˈlaɪtliː ˈsoʊ ˈæz tə ˈkɔːz ˈlæftɜr ɜr ˈtwɪʧɪŋ ˈmuːvmənts/

  Günün kelimesi

  schmendrik