evidence for the existence of something

listen to the pronunciation of evidence for the existence of something
İngilizce - Türkçe

evidence for the existence of something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

signification
anlam verme
signification
{i} ifade
signification
(Sosyoloji, Toplumbilim) anlamlama
signification
{i} anlam
signification
{i} manâ
signification
{i} anlam, mana
signification
(Sosyoloji, Toplumbilim) imlem
İngilizce - İngilizce
signification
evidence for the existence of something

  Heceleme

  e·vi·dence for the ex·ist·ence of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  evıdıns fôr dhi egzîstıns ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /ˈevədəns ˈfôr ᴛʜē egˈzəstəns əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈɛvədəns ˈfɔːr ðiː ɛɡˈzɪstəns əv ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  logogram