essay in which another piece of work is criticised, reviewed, etc

listen to the pronunciation of essay in which another piece of work is criticised, reviewed, etc
İngilizce - Türkçe

essay in which another piece of work is criticised, reviewed, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

critique
kritik
critique
eleştiri yazısı
critique
(Askeri) TENKİT, KRİTİK: Kusur ve başarıları belirtmek üzere bir askeri tatbikat veya harekatın müzakere ve tenkidi
critique
{i} eleştiri

Onun eleştirisi tamamen yersizdi. - His critique was totally inappropriate.

Ben eleştirilere tahammül etmeyeceğim. - I will not tolerate critiques.

critique
travay
critique
{i} eleştiri, tenkit, kritik
İngilizce - İngilizce
critique
essay in which another piece of work is criticised, reviewed, etc