esnek

listen to the pronunciation of esnek
Türkçe - İngilizce
elastic

This material isn't elastic enough. - Bu malzeme yeterince esnek değil.

The meniscus is not a bone. It is a cartilage, a flexible, elastic tissue. - Menisküs bir kemik değildir. Bu bir kıkırdak, esnek, elastik bir dokudur.

flexible

The education system needs to be more flexible. - Eğitim sisteminin daha fazla esnek olması gerekir.

You must be flexible in your thinking. - Sen düşündüklerinde esnek olmalısın.

limber

Tom is still quite limber. - Tom hâlâ oldukça esnek.

loose-jointed
pliancy
plastic
ductile
non-rigid
sprung
flexile
loose jointed
spring
elastic, pliant, flexible
limp
springy
pliant
responsive
lithe
elastic, flexible, resilient, supple
supple
pliable

Facts are stubborn things, but statistics are pliable. - Gerçekler inatçı şeylerdir, ancak istatistikler esnektir.

resilient
nonrigid
stretchy
whippy
esnek ambalajlama
(Gıda) flexible packaging
esnek bağlantı
flexible joint
esnek bağlantı
(İnşaat,Teknik) flexible coupling
esnek bir şekilde
flexibly
esnek daga kılavuzu
flexible waveguide
esnek deformasyon
elastic strain
esnek disk
(Askeri,Bilgisayar) floppy disk
esnek döviz kuru
(Ticaret) flexible exchange rate
esnek gerilim
elastic strain
esnek güvence
(Ticaret) flexicurity
esnek hortum
flexible hose
esnek imalat
flexible manufacturing
esnek kablo
(İnşaat) flexible cord
esnek kanal
(İnşaat,Teknik) flexible duct
esnek kaplama
(İnşaat,Teknik) flexible pavement
esnek kaplin
(Otomotiv) flexible coupling
esnek kovan
(Mekanik) collet
esnek madde
(Gıda) elastomer
esnek mukabele
(Askeri) flexible response
esnek olmak
be flexible
esnek olmayan
inflexible
esnek yakıt
flexible fuel
esnek yastık bellek
(Bilgisayar,Fizik) elastic buffer
esnek yol kaplaması
(İnşaat) flexible pavement
esnek zaman
flexible time
esnek çalışma
flexible working
esnek üretim
flexible production
esnek elektrik kablosu
flex
esnek davranmak
be flexible
esnek, ince kauçuk veya kauçuklu şerit
flexible, thin rubber or rubber band
esnek akma
elastic flow
esnek ambalaj
(Gıda) flexible package
esnek anayasa
flexible constitution
esnek askı
(İnşaat) flexible suspension
esnek avantajlar
(Ticaret) flexible benefits
esnek bağlama
elastic coupling
esnek bağlama
(İnşaat) flexible connection
esnek bağlama
elastic fixing
esnek bağlayıcı
(İnşaat) flexible connector
esnek bir biçimde
responsively
esnek birlik
(Askeri) flexible unit
esnek biçimde
in a flexible manner
esnek boru
(İnşaat) flexible tubing
esnek boru
(İnşaat) flexible conduit
esnek bozunma
elastic deformation
esnek bütçe
(Ticaret) moving budget
esnek conta
elastomeric gasket
esnek dalga
elastic wave
esnek davranış
elastic behaviour
esnek dayanım
elastic strength
esnek deformasyon
elastic deformation
esnek denge
elastic stability
esnek denge
elastic equilibrium
esnek dengesizlik
elastic instability
esnek deri
flexible leather
esnek difüzyon
elastic scattering
esnek disk
floppy disk, diskette
esnek doz olarak
flexible dose
esnek eklem
flexible joint
esnek eksiz boru
(İnşaat) flexible seamless tubing
esnek enerji
elastic energy
esnek fiyat
(Ticaret) flexible pricing
esnek fiyatlar
(Ticaret) flexible prices
esnek fonlar
(Ticaret) flexible funds
esnek fren borusu
(Otomotiv) flexible brake pipe
esnek fren hortumu
(Otomotiv) flexible brake hose
esnek gereç
flexible material
esnek geri dönme
(İnşaat) elastic recovery
esnek gerinim
elastic strain
esnek gövde
elastic body
esnek hal
elastic state
esnek hesap limiti
(Ticaret) flexible account limit
esnek hukuk
(Hukuk) soft law
esnek hızlandırıcı
(Ticaret) flexible accelerator
esnek ipek
(Tekstil) supple silk
esnek kablo
flexible cable
esnek karşılık doktrini
(Hukuk) flexible response doctrine
esnek kavrama
flexible coupling
esnek kavrama
(Otomotiv,Teknik) elastic clutch
esnek kavrama
(Otomotiv) elastic coupling
esnek kavrama
(Otomotiv) flexible clutch
esnek kordon
flexible cord
esnek korse
roll on
esnek kullanım
flexible use
esnek kur
flexible rate
esnek kısalma
elastic shortening
esnek levha
(İnşaat,Teknik) flexible sheet
esnek mat vernik
(İnşaat) long-oil varnish
esnek mesnet
clastic support
esnek metal boru
(İnşaat) flexible metal tubing
esnek metal hortum
flexible metal hose
esnek metaller
(İnşaat) flexible metals
esnek mil
flexible shaft
esnek montaj
(İnşaat) flexible mounting
esnek olarak
supply
esnek olarak
limberly
esnek olmama
inelasticity
esnek olmayan
inelastic
esnek olmayış
inelasticity
esnek ortam
elastic medium
esnek para
(Ticaret) elastic money
esnek para
automatic currency
esnek plaka
flexplate
esnek plaka
flexible plate
esnek saçılma
elastic scattering
esnek sistem
elastic system
esnek supap
flap-valve
esnek sünme
elastic yield
esnek süreli kredi
swing credit
esnek sütunlar
(Bilgisayar) springy columns
esnek temel
elastic foundation
esnek uzama
elastic strain
esnek vana
(Kimya) pinch valve
esnek vida
(Otomotiv) anti-fatigue bolt
esnek vurma
elastic impact
esnek yakıt borusu
(Otomotiv) flexible fuel tubing
esnek yapı
(Çevre) flexible structure
esnek yarım dingil
(Otomotiv) swing axle
esnek yay
elastic spring
esnek yay bağ
(Madencilik) yielding arch
esnek yorulma
elastic fatigue
esnek çalışma saatleri
flexible hours
esnek çalışma saatleri sistemi
flextime
esnek çarpma
elastic collision
esnek çarpışma
elastic collision
esnek çelik
high-yield steel
esnek ön dingil
(Otomotiv) front wheel swing axle
esnek ücretler
(Ticaret) flexible wages
esnek şaft
flexible shaft
esnek şekilde
elastically
esnek şerit
(Tekstil) elastic band
esnek şüt
(İnşaat) flexible drop-chute
ateş idare subayı; esnek caydırıcı seçenek; uçuş güverte subayı
(Askeri) fire direction officer; flexible deterrent option; flight deck officer
daha esnek
whippier
iki kişilik esnek ve uzun araba
buck board
sürekli esnek
permanently elastic
Türkçe - Türkçe
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastiki
Atların burnuna takılan halka
Değişik yorumlara elverişli
elastik
(Hukuk) FLEKSİBİ
elastiki
esnek birikim
(Ekonomi) Kapitalist dünyayı 1970’lerden beri yakından inceleyen araştırmacıların çoğu kapitalist üretim örgütlenmesini, tüketim ve birikimde önemli bazı şeylerin oluştuğunu belirtmektedir. Genellikle “post-fordizm”, “esnek uzmanlaşma” ve “esnek birikim” terimleriyle ifade edilen bu değişikliklerin doğası ile ilgili tartışmalar “esneklik” düşüncesine yakınlaşma eğilimindedir
esnek uzmanlaşma
(Ekonomi) Kapitalist dünyayı 1970’lerden beri yakından inceleyen araştırmacıların çoğu kapitalist üretim örgütlenmesini, tüketim ve birikimde önemli bazı şeylerin oluştuğunu belirtmektedir. Genellikle “post-fordizm”, “esnek uzmanlaşma” ve “esnek birikim” terimleriyle ifade edilen bu değişikliklerin doğası ile ilgili tartışmalar “esneklik” düşüncesine yakınlaşma eğilimindedir
esnek