erroneous construction; wrong interpretation

listen to the pronunciation of erroneous construction; wrong interpretation
İngilizce - Türkçe

erroneous construction; wrong interpretation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

misconstruction
hatalı yapım
misconstruction
yanlış mana verme
misconstruction
yanlış anlama
misconstruction
{i} yanlış yorumlama
İngilizce - İngilizce
misconstruction
erroneous construction; wrong interpretation