ergi

listen to the pronunciation of ergi
Türkçe - İngilizce
attainment; success
success
fulfill
attainment
ergi cansaydam
melting cansaydam
erg
ergon

The instrument panel has a very ergonomic layout. - Enstrüman paneli, çok ergonomik bir düzene sahip.

Yesterday I purchased an ergonomic chair. - Dün ergonomik bir sandalye aldım.

erg
phys. erg
erg
{i} erg
İngilizce - İngilizce

ergi teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

erg
The unit of work or energy, being the amount of work done by a dyne working through a distance of one centimeter. Equal to 10−7 joules
erg
(also Ergo, Ergometer) Indoor Rowing machine, of which the most common type is the Concept II model C, as found in Catz gym, and the Boathouse Erg Room Other ergs commonly used by rowers are the Rowperfect, and Waterrower
erg
Arabic word for a sand sea Vast area of drifting sand
erg
unit of energy in the CGS system of units 1 erg = 10-7 joules
erg
Rowing machine that most closely simulates rowing in a boat
erg
A unit of work, 27n
erg
The cgs unit of work, equal to one dyne- centimeter
erg
{i} unit for measuring energy or work (Physics)
erg
The unit of work or energy, being the amount of work done by a dyne working through a distance of one centimeter
erg
A cgs unit of energy equal to work done by a force of 1 dyne acting over a distance of 1 cm 107 (ten million) erg s-1 (ergs per second) = 1 watt Also, 1 Calorie = 4 2 × 1010 (42 billion) ergs
erg
Electro-retino-graph; A gross measurement, usually employing an electrode attached to a surface external to the eye
erg
The centimeter-gram-second unit of energy or work equal to the work done by a force of one dyne acting over a distance of one centimeter
erg
The unit of work or energy in the C
erg
a metric unit of energy (dyne-cm) A joule is 100,000 ergs
erg
system, being the amount of work done by a dyne working through a distance of one centimeter; the amount of energy expended in moving a body one centimeter against a force of one dyne
erg
One foot pound is equal to 13,560,000 ergs
erg
a large desert region of sand dunes, especially in the Sahara
erg
Metric unit of work, 1 dyne over a distance of 1 centimeter
erg
a cgs unit of work or energy; the work done by a force of one dyne acting over a distance of one centimeter
erg
(a) Unit of energy; 10 -7 Joules (b) A unit of energy far too small to be of use in astronomy
Türkçe - Türkçe
İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
ergi cansaydam
Dünyanın pek çok ülkesinde verdiği konser ve resitallerle tanınmış piyanistimiz
olmayana ergi
Reductio ad absurdum, olmayana ergi ya da Osmanlıca abese irca, Latince saçma olana indirgeme anlamına gelir ve bir iddiayı doğru kabul ederek saçma bir sonuca varıp iddianın yanlış olduğu sonucuna ulaşıldığı bir mantık yöntemidir. Bu yöntemde, yanlış olamayacak bir önermeyi zorunlu olarak doğru olduğunu kabul eden üçüncü olanağın dışlanması kanunu kullanılır. Aristo'nun sıkça uyguladığı bir yöntemdir
olmayana ergi yöntemi
Reductio ad absurdum, olmayana ergi ya da Osmanlıca abese irca, Latince saçma olana indirgeme anlamına gelir ve bir iddiayı doğru kabul ederek saçma bir sonuca varıp iddianın yanlış olduğu sonucuna ulaşıldığı bir mantık yöntemidir. Bu yöntemde, yanlış olamayacak bir önermeyi zorunlu olarak doğru olduğunu kabul eden üçüncü olanağın dışlanması kanunu kullanılır. Aristo'nun sıkça uyguladığı bir yöntemdir
erg
Kumul
erg
Büyük Sahra'da kumullarla örtülü bölge
erg
Kum çölü
erg
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
İngilizce - Türkçe

ergi teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

erg
{i} enerji birimi
erg
{i} erg
ergi