epithalamic

listen to the pronunciation of epithalamic
İngilizce - Türkçe
(Tıp) Thalamus üzerinde yerleşmiş
(Tıp) Epithalamus'la ilgili
İngilizce - İngilizce
Belonging to, or designed for, an epithalamium
epithalamic