enlarged antennal segments at the end of the antenna in some species

listen to the pronunciation of enlarged antennal segments at the end of the antenna in some species
İngilizce - Türkçe

enlarged antennal segments at the end of the antenna in some species teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

club
{i} kulüp

George bugün kulüpte. - George is at the club today.

Ben, zaman zaman onunla kulüpte karşılaşırım. - I meet him at the club from time to time.

club
golf sopası

Tom bir golf sopasıyla ölesiye dövüldü. - Tom was beaten to death with a golf club.

O bir golf sopası ile onu öldüresiye dövdü. - She beat him to death with a golf club.

club
tokmak
club
{i} çomak
club
lokal
club
klüp

Klüp saat kaçta açılır? - What time does the club open?

Klüpten men edilmiştir. - He has been barred from the club.

club
değnek

1986'ya kadar İngiltere'nin okullarında, çocukları kemerlerle, değneklerle ve sopalarla cezalandırmak yasaldı. - Until 1986, in the schools of England, it was legal to punish children with belts, sticks, and clubs.

club
dernek
club
club steakufak
club
peynir ve domates konarak yapılan üç dilim ekmek
club
{i} sinek (iskambil)
club
kulü

Önceki gün, seni bir striptiz kulübünde gördüm. - I saw you in the strip club the day before yesterday.

Kulübe katılmaz mısın? - Will you join our club?

club
{f} katılmak

Kulübünüze katılmak istiyorum. - I want to join your club.

Masaru İngiliz Kulübüne katılmak istiyor. - Masaru wants to join the English Club.

club
iskambil sinek
club
{f} dipçiklemek
club
{f} coplamak; sopalamak
club
{f} sopalamak
club
{i} sopa, çomak; cop
club
{f} toplanmak
club
{i} isk. sinek, ispati
İngilizce - İngilizce
club
enlarged antennal segments at the end of the antenna in some species