energy invested in an action or object or person (psychology)

listen to the pronunciation of energy invested in an action or object or person (psychology)
İngilizce - Türkçe

energy invested in an action or object or person (psychology) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cathexis
(Sosyoloji, Toplumbilim) kateksis
cathexis
(Tıp) Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması
İngilizce - İngilizce
{i} cathexis
energy invested in an action or object or person (psychology)