end in

listen to the pronunciation of end in
İngilizce - Türkçe
varmak
sonuçlanmak

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

ile sonuçlanmak
sonuçlan

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

Amerika'dakilerle karşılaştırıldığında, Japon evlilikleri nadiren boşanmayla sonuçlanıyor. - Compared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.

end in