telafi et

listen to the pronunciation of telafi et
Turkish - English
compensate

I worked hard to compensate for the loss. - Kaybı telafi etmek için çok çalıştım.

In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates. - Ülkenin yaşlanan nüfusunu telafi etmek için, hükümet doğum ve göç oranlarını önemli ölçüde artırmak için adımlar atmaya karar verdi.

atone
atone for
make compensations for
recoup
recover
compensated

The government compensated the farmers for the damage to the crops. - Hükümet çiftçilerin hasatlarının zararını telafi etti.

telafi et
Favorites