empoze etmek

listen to the pronunciation of empoze etmek
Türkçe - İngilizce
enjoin
impose on
impose upon
impose
Impose (an idea) on (someone)
to impose (an idea) on (someone)
to impose
obtrude upon
empoze et
{f} imposing
empoze et
impose

He's always trying to impose his will. - O her zaman iradesini empoze etmeye çalışıyor.

Are we undemocratic when we try to impose our own linguistic norms on others? - Biz başkalarına kendi dilsel normlarını empoze etmeye çalıştığımızda biz antidemokratik miyiz?

empoze etme
impregnation
empoze etme
(Nükleer Bilimler) imposing
Türkçe - Türkçe
Bir şeyi zorla benimsetmek, kabul ettirmek
dayatmak
empoze etmek