emergency locator transmitter

listen to the pronunciation of emergency locator transmitter
İngilizce - Türkçe
(Askeri) acil durum tespiti için kullanılan tüm telsiz göndermeçleri
emergency locator transmitter