eligible to continue to register for university course work

listen to the pronunciation of eligible to continue to register for university course work
İngilizce - İngilizce
good standing
eligible to continue to register for university course work

  Heceleme

  el·i·gi·ble to con·tin·ue to reg·is·ter for u·ni·ver·si·ty course work

  Türkçe nasıl söylenir

  elıcıbıl tı kıntînyu tı recîstır fôr yunıvırsıti kôrs wırk

  Telaffuz

  /ˈeləʤəbəl tə kənˈtənyo͞o tə ˈreʤəstər ˈfôr ˌyo͞onəˈvərsətē ˈkôrs ˈwərk/ /ˈɛləʤəbəl tə kənˈtɪnjuː tə ˈrɛʤɪstɜr ˈfɔːr ˌjuːnəˈvɜrsətiː ˈkɔːrs ˈwɜrk/

  Günün kelimesi

  procumbent