elektromanyetik işaretleri otomatik olarak tekrar gönderen bir alet

listen to the pronunciation of elektromanyetik işaretleri otomatik olarak tekrar gönderen bir alet
Türkçe - İngilizce
repeater
elektromanyetik işaretleri otomatik olarak tekrar gönderen bir alet

    Heceleme

    e·lekt·ro·man·ye·tik i·şa·ret·le·ri o·to·ma·tik o·la·rak tek·rar gön·de·ren bir a·let

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    chutzpah