elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet

listen to the pronunciation of elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet
Türkçe - Türkçe
hoparlör
elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet

    Heceleme

    e·lekt·rik dal·ga·la·rı·nı ses dal·ga·sı·na çe·vi·ren ve ge·rek·tik·çe se·si yük·sel·ten a·let

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    pogonip