eklemler

listen to the pronunciation of eklemler
Türkçe - İngilizce
(Tıp) joints

Arthritis is a painful condition that affects the joints. - Artrit, eklemleri etkileyen ağrılı bir durumdur.

Tom felt the stiffness in his joints as he stood up after sitting in the same position for a long time. - Tom uzun süre aynı pozisyonda oturduktan sonra, ayağa kaldığında eklemlerinde tutukluk hissetti.

eklem
joint

My joints ache when it gets cold. - Hava soğuk olduğunda eklemlerim ağrıyor.

The joint of my left shoulder aches. - Benim sol omzumun eklemi ağrıyor.

eklem
{i} linkage
eklem
hinge
eklem
(Dilbilim) adjunct
eklem
juncture
eklem
elbow

The joint in my left elbow hurts. - Sol dirseğimdeki eklem acıyor.

The elbow is the joint between the upper arm and the lower arm. - Dirsek; üst kol ve alt kol arasındaki eklemdir.

eklem
(Tıp) diarthrosis
eklem
lap joint
eklem
(Tıp) articular
eklem
(Anatomi) diarthroses
eklem
junction
eklem
knuckle

Tom doesn't like it when Mary cracks her knuckles. - Mary eklemlerini çatlattığında Tom sevmez.

Tom cracked his knuckles. - Tom eklemlerini kütürdetti.

eklem
articulation
eklem
link

The new version of Tatoeba will allow linking people, and even editing them! - Tatoeba'nı yeni versiyonu, insanları eklemeye ve onlarda redaksiyon yapmaya olanak sağlayacak!

eklem
joint; seam
eklem
joint, articulation
eklem
(Anatomi) arthro
eklem
arthrosis
Türkçe - Türkçe
eklemler