education, training

listen to the pronunciation of education, training
İngilizce - Türkçe
(Hukuk) eğitim
Air Education and Training Command
(Askeri) Hava Kuvvetleri Öğretim ve Eğitim Komutanlığı
international military education and training
(Askeri) ULUSLARARASI ASKERİ EĞİTİM VE ÖĞRENİM: ABD'nin daireleri veya çalışanları sözleşmeli teknisyenler ve müteahhitler tarafından karşılıksız esasa göre yabancı askeri öğrencilere, birliklere ve kuvvetlere sağlanan resmi veya gayriresmi eğitim. Bu eğitim yazışma kurslarını; teknik eğitim ve bilgi verici neşriyatları ve her türlü basın yayını kapsar. Bak. "US Military Service Funded Foreign Training"
international military education and training
(Askeri) uluslar arası askeri eğitim ve öğretim
education, training