e.g

listen to the pronunciation of e.g
İngilizce - Türkçe
örneğin
mesela
Exempli gratia, tam olarak çevirildiğinde "örnek uğruna" veya "örnek için" gibi anlamlara gelen, çoğunlukla "örnek olarak/misalen" diye tercüme edilen bir Latince deyiştir. Batı dillerinde, özellikle İngilizce'de, bahsedilen bir konu, tanım veya değer hakkında örnek vermek istendiğinde bu deyiş, çoğunlukla kısaltılarak, kullanılır. Kısaltması e.g. şeklindedir. Sıklıkla id est yani i.e. ile karıştırılır
İngilizce - İngilizce
e.g. is an abbreviation that means `for example'. It is used before a noun, or to introduce another sentence. We need helpers of all types, engineers, scientists and teachers. Latin. exempli gratia (for example). the abbreviation of for example
Literally, “for example”. Used to introduce an example or list of examples to illustrate what is being discussed

Asia is a large continent, with many large nations (e.g., China, India, and Russia).

for example, like, such as
e.g