eş biçimli olmadıkları hâlde yüz veya hacim ölçümleri eşit bulunan (biçim)

listen to the pronunciation of eş biçimli olmadıkları hâlde yüz veya hacim ölçümleri eşit bulunan (biçim)
Türkçe - Türkçe
eş değerli
eş biçimli olmadıkları hâlde yüz veya hacim ölçümleri eşit bulunan (biçim)

    Heceleme

    eş bi·çim·li ol·ma·dık·la·rı hâlde yüz ve·ya ha·cim öl·çüm·le·ri e·şit bu·lu·nan (bi·çim)

    Günün kelimesi

    frowzy