duyusal

listen to the pronunciation of duyusal
Türkçe - İngilizce
{s} sensory

What if we all are brains in vats and every sensory perception is illusionary? - Ya hepimiz fıçılardaki beyinlersek ve bütün duyusal algılar yanılsamaysa?

sensual
sensorial duysal
sensory, sensorial
sensorial
sensate
Türkçe - Türkçe
Duyu ile ilgili
güzel duyusal
Estetik
duyusal