duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç ya da plastik boya

listen to the pronunciation of duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç ya da plastik boya
Türkçe - Türkçe
badana
duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç ya da plastik boya

    Heceleme

    du·var·la·rı bo·ya·mak i·çin kul·la·nı·lan su·lan·dı·rıl·mış ki·reç ya da plas·tik bo·ya

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    pariah