drawing table

listen to the pronunciation of drawing table
İngilizce - Türkçe
çizim masası
adjustable drawing table
ayarlı resim masası
draw table
tablo çiz
İngilizce - İngilizce
table for drafting and sketching with a surface that can be adjusted to different angles
drawing table

  Heceleme

  draw·ing ta·ble

  Türkçe nasıl söylenir

  drôîng teybıl

  Telaffuz

  /ˈdrôəɴɢ ˈtābəl/ /ˈdrɔːɪŋ ˈteɪbəl/